Peeldorpen.nl

Mooiste plekken rondom de peel

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Asten
Asten smal
 
Algemeen Evenementen Verenigingen Bezienswaardigheden Kerken Uitgaan Uit eten Overnachten Winkelen Video Return


 
Peeldorp Asten (Brabants: Aaste) is de hoofdplaats van de gelijknamige Noord-Brabantse gemeente Asten. Op 1 januari 2012 had de gemeente Asten 16.409 inwoners, die Astenaren worden genoemd.
 
Etymologie
De afleiding van de naam 'Asten' uit 'Aa-steen' ('stenen huis aan de Aa') is vermoedelijk een vorm van volksetymologie. De naam is vermoedelijk ouder dan de periode, waarin in deze contreien in steen werd gebouwd. De oudste schrijfwijze is bovendien Hastene of Hastenen, waarbij de h-klank moeilijk verenigbaar is met een verband met de waternaam Aa. Toponymici zijn er vooralsnog niet in geslaagd, de plaatsnaam deugdelijk te verklaren.
 
Geschiedenis
In 2010 zijn tijdens archeologische opgravingen resten gevonden van een tubulus, een buis die in de Romeinse Tijd gebruikt werd om muren te verwarmen. Daarnaast ook andere resten van Romeins aardewerk. De vondsten zouden er op kunnen duiden dat te Asten een Romeinse villa stond, een stenen woning die zich duidelijk moet hebben onderscheiden van de lemen woningen van de inheemse bewoners van het gebied. De naam Asten verscheen voor het eerst in oorkonden uit 1202 en 1212, die zich respectievelijk bevinden te Namen en te 's-Hertogenbosch. In 1212 was de kerk van Asten, volgens de oorkonde, bezit van de Abdij van Floreffe, dezelfde abdij die de priorij van Postel heeft gesticht. Er was destijds sprake van een "steenen huysinge". Het gebied was al vele jaren eerder bewoond. Het lag op een zandrug langs de Aa, die bescherming bood tegen overstromingen en waarop ook een weg kon worden aangelegd. Omdat Asten de eerste plaats was aan de rand van de Peel, werden hier reparatiewerkplaatsen voor wagens, kroegen en herbergen opgericht ten behoeve van reizigers en peelwerkers. Hieruit kwam ook een aanzienlijke handelsactiviteit voort.
 
Bezienswaardigheden
Het Kasteel Asten werd voor het eerst vermeld in 1399 als 't Huys tot Asten. Dit bestond oorspronkelijk uit een paar hoeven die in het bezit waren van de heerlijkheid Asten, maar het werd al spoedig uitgebreid tot een volwaardig versterkt kasteel en, omstreeks 1600, tot een Renaissancekasteel. Ook werd een poortgebouw opgericht. Dit alles gebeurde in opdracht van de uitzonderlijk wrede Bernard van Merode. In de 18e eeuw raakte het kasteel in verval, omdat de Hollandse regenten vaak afwezig waren. Dit verval zette door in de 19e eeuw, maar baron Clemens van Hövell tot Westerflier heeft het kasteel in de 20e eeuw hersteld. In 1944 werd het alsnog deels verwoest door een Duitse granaat. De douarière verkocht het kasteel in 1981 aan de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten, die voor het verdere beheer zorg zou dragen.
De Rooms-Katholieke kerk Heilige Maria Presentatie is een neogotische kerk uit 1899. De architect van deze kerk was Caspar Franssen. Tijdens de bouw was de parochie in geldnood, maar dankzij schenkingen, waaronder een grotere torenhaan door de aannemer C. Mestrum, kwam toch een indrukwekkende kerk tot stand, die is gelegen op de plaats van het oude gemeentehuis. De kerk heeft een toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, die gegoten zijn door de plaatselijke klokkengieterij Eijsbouts.
 
Musea
Asten telt een bijzonder museum: het Klok & Peel Museum Asten. Zoals de naam al doet vermoeden heeft het museum twee collecties. Een beiaardcollectie en een natuurhistorische collectie. Deze laatste collectie heeft vooral betrekking op het natuurgebied de Peel.
  
 


Banner
Peeldorp nieuw
Download hier je Peeldorpen
App voor je mobiele telefoon

Peeldorp enquête

Wij vinden het fijn als je een mening geeft over deze site.
 

    © Copyright 2020     Peeldorpen.nl

 

                          Over ons     |     Contact     |     Algemene voorwaarden